Begraafplaats Rustoord
Postweg 60
6523 LB Nijmegen

Opgraving en transport

De overblijfselen van de Servische soldaten werden in de eerste helft van mei 1938 opgegraven en samengebracht in Nijmegen. Van daaruit werden de 88 loden kisten op 18 mei naar Duitsland vervoerd.

In de notulen van de diakonie van de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen staat hierover beschreven dat Dhr. De Rooy op 24 mei 1938 mededeling doet over ‘…de opgraving van de op Rustoord ter aarde bestelde Servische soldaten en de bemoeiingen welke de Diaconie daarmede had. ‘t was een triest werk en de meesten op Rustoord hadden een moeilijk werk. De netto verdiensten bedragen ƒ 175.- + de teruggave van 4 2e kl. graven.’

Slachtoffers begraven in Nijmegen

Naam Voornaam Leeftijd Plaats
Dodolisko Velimir 26
Donević Miloš 28
Gajić Mihailo 26
Ilić Dejan 27/42
Ivanović Velisav 25/48
Jeremić Miloš 27 Resnik
Jezdimir N. 26
Kapović Serafim 30
Lazarević Arsen 28
Lazarević Laza 31
Marković Kosta 35
Marković Mililsav 25
Milanović Dragutin 23
Miljković Vukosav 25
Milojević Dejan 40
Nikolić Petar 32
Ranković Dragojle 26
Stefanović Mihajlo 41
Talović Milutin 28
Živanović Ivan 29
Živković Luka 30