Persoonlijke data

Naam: Dragoš Nikolić
Leeftijd: 38
Geboortedatum: 15.11.1880
Geboorteplaats: Ćuprija
District (huidige indeling): Pomoravlje
Datum en plaats van overlijden: 23-01-1919, Usselo
Naam op het monument in Garderen: Nikolic Dragic

Legeronderdeel

Rang: Soldaat
Legeronderdeel: 2. compagnie, II bataljon, 14. regiment infanterie

Officiële Nederlandse overlijdensakte

Nummer overlijdensakte: Lonneker 1919 No. 36
Naam: Dragits Nikolits
Leeftijd: 28
Plaats: Schupria
Datum van overlijden: 23.01.1919
Plaats van overlijden: Usselo
Familie informatie: Vader: Nicolai => Nikolaj

Servisch opgravingsrapport

Naam: Nikolić Dragoš
Geboortedatum: 15.XI 1880.
Geboorteplaats: Ćuprija
Datum van overlijden: 23.I 1919.
Begraven te: Loneker, Enšede, Holandija
Datum van opgraving: 14.V 1938.
Stoffelijke resten geplaatst in loden kist nr.: No. 37
Overgebracht naar een mausoleum in: Tsjechoslowakije (Jindřichovice)