Persoonlijke data

Naam: Radovan Nikolić
Leeftijd: 38
Geboortedatum: 29.5.1880
Geboorteplaats: Todorin Do
District (huidige indeling): Kolubara
Datum en plaats van overlijden: 23-01-1919, Usselo
Naam op het monument in Garderen: Nikolic Radosa

Legeronderdeel

Rang: Soldaat
Legeronderdeel:  3. compagnie, III bataljon, 5. regiment infanterie

Officiële Nederlandse overlijdensakte

Nummer overlijdensakte: Lonneker 1919 No. 35
Naam: Radowa Nikolits
Leeftijd: 32
Plaats: Totterida (Walewo)
Datum van overlijden: 23.01.1919
Plaats van overlijden: Usselo
Familie informatie: Echtgenote: Anka Milewovits => Milenović

Servisch opgravingsrapport

Naam: Nikolić Radovan
Geboortedatum: 29.V 1880.
Geboorteplaats: Todorin Do
Datum van overlijden: 25.I 1919.
Begraven te: Loneker, Enšede, Holandija
Datum van opgraving: 14.V 1938.
Stoffelijke resten geplaatst in loden kist nr.: No. 31
Overgebracht naar een mausoleum in: Tsjechoslowakije (Jindřichovice)