Persoonlijke data

Naam: Milenko Damnjanović
Leeftijd: –
Geboortedatum: –
Geboorteplaats: –
District (huidige indeling): Pčinja
Datum en plaats van overlijden: 22-01-1919, Apeldoorn
Naam op het monument in Garderen: M Damnjanovitch

Legeronderdeel

Rang: –
Legeronderdeel: 1. compagnie, 3. bataljon, 9 reg. Inf.

Officiële Nederlandse overlijdensakte

Nummer overlijdensakte: Apeldoorn 1919 No. 76
Naam: Menko Danjonowitsj
Leeftijd: –
Plaats: –
Datum van overlijden: 22.01.1919
Plaats van overlijden: Apeldoorn
Familie informatie: –

Servisch opgravingsrapport

Naam: Damnjanović Milenko
Geboortedatum: –
Geboorteplaats: –
Datum van overlijden: 22, I. 1919.
Begraven te: Garderen, Holandija
Datum van opgraving: 13.V 1938
Stoffelijke resten geplaatst in loden kist nr.:in één van de kisten met nummer 45, 61-65, of 67-89
Overgebracht naar een mausoleum in: Tsjechoslowakije (Jindřichovice)