Persoonlijke data

Naam: Stojan Đorđević
Leeftijd: 34
Geboortedatum: 20.9.1884
Geboorteplaats: Veliki Izvor
District (huidige indeling): Zaječar
Datum en plaats van overlijden: 21-01-1919, Usselo
Naam op het monument in Garderen: Djordjevic Storian

Legeronderdeel

Rang: Soldaat
Legeronderdeel: 3. compagnie, 3. bataljon, 13 regiment infanterie

Officiële Nederlandse overlijdensakte

Nummer overlijdensakte: Lonneker 1919 No. 30
Naam: Storian Deordewits
Leeftijd: 34
Plaats: Welkijswor (Timotzki)
Datum van overlijden: 21.01.1919
Plaats van overlijden: Usselo
Familie informatie: Vader: Nikola

Servisch opgravingsrapport

Naam: Đorđević Stojan
Geboortedatum: 20.IX 1884
Geboorteplaats: Veliki Izvor
Datum van overlijden: 21.I 1919.
Begraven te: Loneker, Enšede, Holandija
Datum van opgraving: 21.I 1919.
Stoffelijke resten geplaatst in loden kist nr.: No. 25
Overgebracht naar een mausoleum in: Tsjechoslowakije (Jindřichovice)