Lični podaci

Ime: Stojan Đorđević
Godina: 34
Datum rođenja: 20.9.1884
Mesto rođenja: Veliki Izvor
Okrug (sadašnji naziv): Zaječar
Datum i mesto smrti: 21-01-1919, Uselo (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: Djordjevic Storian

Jedinica

Poziv: Vojnik
Jedinica:  3. četa, 3. bataljon, 13 peš. puk

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Lonneker 1919, br. 30
Ime: Storian Deordewits
Godina: 34
Grad: Welkijswor (Timotzki)
Datum smrti: 21.01.1919
Mesto smrti: Usselo
Podaci o porodici: Otac: Nikola

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Đorđević Stojan
Datum rođenja: rođ. 20.IX 1884
Mesto rođenja: Veliki Izvor
Datum smrti: 21.I 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Loneker, Enšede, Holandija
Datum ekshumacije: 21.I 1919.
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 25
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)