Lični podaci

Ime: Milisav Marković
Godina: 25
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: –
Okrug (sadašnji naziv): –
Datum i mesto smrti: 18-01-1919, Najmegen (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: Marcowitch Milisan

Jedinica

Poziv: –
Jedinica: –

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Nijmegen 1919, br. 75
Ime: Marcowitch Milisan
Godina: 25
Grad: –
Datum smrti: 18.01.1919
Mesto smrti: Nijmegen
Podaci o porodici: –

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Marković Milisav
Datum rođenja: 25 g.
Mesto rođenja: –
Datum smrti: 18.I 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Najmegen, Gelderland, Holandija
Datum ekshumacije: 9.V 1938
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 9
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)