Lični podaci

Ime: Dragojle Ranković
Godina: 26
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: –
Okrug (sadašnji naziv): –
Datum i mesto smrti: 19-01-1919, Najmegen (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: Ramkowitch Dragosla

Jedinica

Poziv: –
Jedinica: –

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Nijmegen 1919, br. 77
Ime: Ramkowitch Dragosla
Godina: 26
Grad: –
Datum smrti: 19.01.1919
Mesto smrti: Nijmegen
Podaci o porodici: –

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Ranković Dragojle
Datum rođenja: 26. g
Mesto rođenja: –
Datum smrti: 19.I 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Najmegen, Gelderland, Holandija
Datum ekshumacije: 9.V 1938
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 19
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)