Lični podaci

Ime: Najdan Nikodijević
Godina: 24
Datum rođenja: 25.7.1894
Mesto rođenja: Loznica (Čačak)
Okrug (sadašnji naziv): Moravica
Datum i mesto smrti: 17-01-1919, Uselo (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: Nikodijevic Nadjan

Jedinica

Poziv: –
Jedinica: –

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Lonneker 1919, br. 23
Ime: Neidan Nikodeowits
Godina: 23
Grad: Losnitza (Morawski)
Datum smrti: 17.01.1919
Mesto smrti: Usselo
Podaci o porodici: Otac: Laser => Lazar

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Nikodijević Najdan
Datum rođenja: rođen: 25.VII 1894.
Mesto rođenja: Loznica (Čačak)
Datum smrti: 7.I 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Loneker, Enšede, Holandija
Datum ekshumacije: 14.V 1938.
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 27
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)