Personal data

Ime: Milosav Nikolić
Godina: –
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: Veliko Laole
Okrug (sadašnji naziv): Braničevo
Datum i mesto smrti: 24-01-1919, Apeldorn (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: M Nikolitch

Jedinica

Poziv: Podoficir
Jedinica: –

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Apeldoorn 1919, br. 89
Ime: Milosow Nicolitsj
Godina: –
Grad: –
Datum smrti: 24.01.1919
Mesto smrti: Apeldoorn
Podaci o porodici: –

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Nikolić Milosav
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: Veliko Laole
Datum smrti: u Miligenu 24.I 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Garderen, Holandija
Datum ekshumacije: 13.V 1938
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: U jednom od sandučeta, koji nosi jedan od navedenih brojeva 45, 61-65, 67-89
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)