Lični podaci

Ime: Milenko Marković
Godina: 42
Datum rođenja: 15.2.1876
Mesto rođenja: Mali Izvor
Okrug (sadašnji naziv): Zaječar
Datum i mesto smrti: 24-01-1919, Uselo (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: Markonic Milenko

Jedinica

Poziv: Vojnik
Jedinica:  4. četa, II bataljon, 9. pešadijski puk

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Lonneker 1919, br. 38
Ime: Milenko Markowits
Godina: 43
Grad: Malischwor (Timotzki)
Datum smrti: 24.01.1919
Mesto smrti: Usselo
Podaci o porodici: Supruga: Linbo Miailowits => Miailović

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Marković Milenko
Datum rođenja: rođ. 15.II 1876
Mesto rođenja: Mali Izvor
Datum smrti: 24. I 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Enšede, Holandija
Datum ekshumacije: 14.V 1938.
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 34
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)