Lični podaci

Ime: Todor Krušeljević
Godina: 24
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: Bitolj = Bitola
Okrug (sadašnji naziv): MK = Makedonija
Datum i mesto smrti: 27-01-1919, Dordreht (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: –

Jedinica

Poziv: Vojnik
Jedinica: –

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Dordrecht 1919, br. 71
Ime: Todor Kruseljivitch
Godina: 24
Grad: Bitolef
Datum smrti: 27.01.1919
Mesto smrti: Dordrecht
Podaci o porodici: –

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Krušeljević Todor
Datum rođenja: 24 g.
Mesto rođenja: Bitolj = Bitola
Datum smrti: 27.I 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Dordreht, Južna Holandija, Holandija
Datum ekshumacije: 11.V 1938
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 59
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)