Lični podaci

Ime: Desimir Popović
Godina: 29
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: –
Okrug (sadašnji naziv): –
Datum i mesto smrti: 23-01-1919, Enšede (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: Pepovic Desimir

Jedinica

Poziv: –
Jedinica: –

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Enschede 1919, br. 65
Ime: Disimir Popovic
Godina: 29
Grad: –
Datum smrti: 23.01.1919
Mesto smrti: Enschede
Podaci o porodici: –

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Popović Desimir
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: –
Datum smrti: –
Mesto gde je bio sahranjen: Enšede, Holandija
Datum ekshumacije: 14.V 1938.
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 39
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)