Begraafplaats Craatshof
Koningsweg 30
3886 KC Garderen

Ekshumacija

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo poljoprivrede je 1931. godine uputilo pismo opštinskim vlastima u Barneveldu, u kome su iskazali nameru jugoslovenske vlade da se kovčezi sa ostacima srpskih vojnika sahranjenih u Holandiji prebace na groblje u Tili blizu Pariza (ovde se verovatno mislilo na Thiais). Ministarstvo je zatražilo od opštine da sarađuje sa jugoslovenskim vlastima.

Generalni jugoslovenski konzul u Roterdamu, Dr. J.S. Miličić, je 6. aprila 1938. godine objavio opštinskim vlastima u Barneveldu da je jugoslovenska vlada donela odluku da se ekshumiraju ostaci jugoslovenskih vojnika sahranjenih u Holandiji. Plan je bio da se ostaci koncentrišu u mauzolej u Čekoslovačku. Iz tih razloga su u Holandiju poslata dva inspektora Branko Popović i Dobrosav Popović sa ciljem da nadziru ekshumaciju. 

Nakon zvanično upućenog pisma, Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava gradonačelnika Bernevelda 2. aprila 1938. o zvaničnoj odluci jugoslovenske vlade o ekshumaciji ostataka jugoslovenskih vojnika, koji su bili sahranjeni u 8 gradova u Holandiji. Imenovana su dva inspektora i generalni sekretar je zatražio punu saradnju sa njima.

On 13 May 1938 the graves were exhumed, after which their ownership was reverted to the Dutch Reformed Church (signed by the Yugoslav delegate, inspector Branko Popović).

U Garderenu nalazi se spomenik podignut u sećanje na 29 Srba, koji su umrli u Holandiji.

Žrtve koje su bile sahranjene u Garderenu

Prezime Ime Godina Mesto
Antonijević Živan Mladenovac
Bogosavljević Srećko 38 Miokus
Bošković Vladimir Mala Vranjska
Brčerević Nikola Rtkovo
Damnjanović Milenko
Lazarević Stanko Brdarica
Lazić Bogdan Golubac
Marinković Stanislav Tavnik
Marjanović Marjan Kriva Reka
Martinović Petar Vrešnica / Brešnica
Matić Viden 50 Smederevo
Matijević Milomir Gornja Dobrinja
Mijatović Dragomir Vučak
Miladinović Milivoje Sibnica (Žabari)
Milojević Milovan Azanja
Milosavljević Milosav Kovanica
Milošević Aranđel (Svrljiška) Topla
Mitrović Tihomir Bačine
Mitrović Vladimir
Nikolić Milosav Veliko Laole
Perić Đorđe
Radović Branko Lužnice
Simonović Vasilije Varvarin
Stanković Aleksandar
Stefanović Živan Rakinac
Stojadinović Đura Azanja
Vasić Stevan Brdarica
Vukosavljević Đorđe Kragujevac
Vuković Velizar Golubac

* ovde treba skrenuti pažnju na činjenicu da Dragan Dimitrijević, koji je takođe umro u Niv Miligenu, prema srpskom ekshumacionom izveštaju i podacima o sahranjivanju nije bio sahranjen u Garderenu.