Lični podaci

Ime: Petar Nikolić
Godina: 32
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: –
Okrug (sadašnji naziv): –
Datum i mesto smrti: 21-01-1919, Najmegen (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: Nicolitch Pettar

Jedinica

Poziv: –
Jedinica: –

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Nijmegen 1919, br. 90
Ime: Nicolitch Pettar
Godina: 32
Grad: –
Datum smrti: 21.01.1919
Mesto smrti: Nijmegen
Podaci o porodici: –

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Nikolić Petar
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: –
Datum smrti: 21.I 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Najmegen, Gelderland, Holandija
Datum ekshumacije: 9.V 1938
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 13
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)