Lični podaci

Ime: Dimitrije Stojanović
Godina: 30
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: –
Okrug (sadašnji naziv): –
Datum i mesto smrti: 23-01-1919, Enšede (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: Stojanovic Dimikije

Jedinica

Poziv: Vojnik
Jedinica:  4. četa, III bataljon 18. peš. puka

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Enschede 1919, b.. 64
Ime: Dimitrije Stojanovic
Godina: 30
Grad: –
Datum smrti: 15.01.1919
Mesto smrti: Enschede
Podaci o porodici: –

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Stojanović Dimitrije
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: –
Datum smrti: 23.I 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Loneker, Enšede, Holandija
Datum ekshumacije: 14.V 1938.
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 38
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)