Između 11. januara i 7. februara 1919. godine, 86 srpskih vojnika je umrlo u Holandiji, ne zbog rata već zbog španske groznice. Još pet Srba je već bilo umrlo u Holandiji zbog različitih uzroka pre sredine januara 1919. Svih je sahranjeno u Holandiji: Garderen (29), Najmegen (21), Loneker (17), Dordreht (15), Hengelo (3), Roterdam (2), Borger (2), Amersfort (1) i Niv Berta (1).

Godine 1938. ukupno 88 grobova je eskhumirano sa ciljem da se tela transportuju u Čekoslovačku. Veruje se da danas jedan od ta 91 grob još uvek postoji u na svojoj orginalnoj lokaciji u Niv Berti.

Podignut je spomenik u Garderenu u slavu 29 Srba, koji su tu bili prvobitno sahranjeni. Ovaj spomenik je obnovljen 2006. godine i u skorije vreme dodata su imena još Srba, koji su bili sahranjeni u drugim gradovima.

Monument in Garderen