Tussen 11 Januari en 7 februari 1919, stierven 86 Servische soldaten uit WOI in Nederland – niet door oorlog, maar door de Spaanse griep. Vijf andere Serviërs waren al overleden in Nederland aan verschillende oorzaken voor half Januari 1919. Allen werden begraven op Nederlandse begraafplaatsen: Garderen (29), Nijmegen (21), Lonneker (17), Dordrecht (15), Hengelo (3), Rotterdam (2), Borger (2) Amersfoort (1) and Nieuw-Beerta (1).

In 1938 zijn in totaal 88 lichamen opgegraven voor transport naar het Servische mausoleum in Jindřichovice. Van de 91 graven vermoeden wij dat er tenminste nog één is achtergebleven op de originele locatie in Nederland, namelijk in Nieuw-Beerta.

Een monument werd opgericht in Garderen om de Servische soldaten te eren die daar oorspronkelijk begraven waren. Het monument werd in 2006 gerestaureerd en later werden er meer namen aan toegevoegd van Serviërs die oorspronkelijk in andere plaatsen waren begraven.

Monument in Garderen