Persoonlijke data

Naam: Najdan Nikodijević
Leeftijd: 24
Geboortedatum: 25.7.1894
Geboorteplaats: Loznica (Čačak)
District (huidige indeling): Moravica
Datum en plaats van overlijden: 17-01-1919, Usselo
Naam op het monument in Garderen: Nikodijevic Nadjan

Legeronderdeel

Rang: –
Legeronderdeel: –

Officiële Nederlandse overlijdensakte

Nummer overlijdensakte: Lonneker 1919 No. 23
Naam: Neidan Nikodeowits
Leeftijd: 23
Plaats: Losnitza (Morawski)
Datum van overlijden: 17.01.1919
Plaats van overlijden: Usselo
Familie informatie: Vader: Laser => Lazar

Servisch opgravingsrapport

Naam: Nikodijević Najdan
Geboortedatum: 25.VII 1894.
Geboorteplaats: Loznica (Čačak)
Datum van overlijden: 7.I 1919.
Begraven te: Loneker, Enšede, Holandija
Datum van opgraving: 14.V 1938.
Stoffelijke resten geplaatst in loden kist nr.: No. 27
Overgebracht naar een mausoleum in: Tsjechoslowakije (Jindřichovice)