Persoonlijke data

Naam: Dragutin Stojanović
Leeftijd: 31
Geboortedatum: –
Geboorteplaats: [Smederevska] Palanka
District (huidige indeling): Podunavlje
Datum en plaats van overlijden: 07-09-1918, Rotterdam
Naam op het monument in Garderen: –

Legeronderdeel

Rang: –
Legeronderdeel: –

Officiële Nederlandse overlijdensakte

Nummer overlijdensakte: Rotterdam 1918 No. 4779
Naam: Dragoetin Stojanowits
Leeftijd: 31
Plaats: Palanka
Datum van overlijden: 07.09.1918
Plaats van overlijden: Rotterdam
Familie informatie: Vader: Ivan (spoorwegbeamte Palanka), moeder: Emiljia

Ziekte en overlijden

Dragutin Stojanović werd op 18 maart 1918 opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis. De diagnose luidde algemene tuberculose. Na een lang ziekbed van 179 dagen in het ziekenhuis, overleed hij eraan op 7 september. Hij werd begraven op 10 september 1918 op gemeentelijke begraafplaats Crooswijk in Rotterdam, in algemeen graf no. 1050, vierde klasse, rij 23, 1 diep in kist No. 2829.

Omdat in die tijd vierde klasse graven na 10-15 jaar werden geruimd tenzij nabestaanden zich meldden om het graf te doen overbrengen naar een eigen graf, is het graf waarschijnlijk vóór 1933 geruimd en zijn de overblijfselen overgebracht naar een verzamelgraf. Toen de Joegoslavische autoriteiten hem wilden repatriëren, waren zijn resten dus niet meer aanwezig in het graf.