Persoonlijke data

Naam: Milovan Milojević
Leeftijd: –
Geboortedatum: –
Geboorteplaats: Azanja
District (huidige indeling): Podunavlje
Datum en plaats van overlijden: 21-01-1919, Apeldoorn
Naam op het monument in Garderen: M Miloyevitch

Legeronderdeel

Rang: –
Legeronderdeel: 4. compagnie, I bataljon, 8. regiment infanterie

Officiële Nederlandse overlijdensakte

Nummer overlijdensakte: Apeldoorn 1919 No. 71
Naam: Milowan Milowitsj
Leeftijd: –
Plaats: –
Datum van overlijden: 21.01.1919
Plaats van overlijden: Apeldoorn
Familie informatie: –Servisch opgravingsrapport

Naam: Milojević Milovan
Geboortedatum: –
Geboorteplaats: Azanja
Datum van overlijden: u Miligenu, 21.I 1919
Begraven te: Garderen, Holandija
Datum van opgraving: 13.V 1938
Stoffelijke resten geplaatst in loden kist nr.:in één van de kisten met nummer 45, 61-65, of 67-89
Overgebracht naar een mausoleum in: Tsjechoslowakije (Jindřichovice) 

Ontdekking

Op 19 maart 2016 bezochten wij het drop Azanje, het dorp waar Milovan vandaan kwam en ontmoette wij familie van hem en bezochten we het het monument voor hem.Het gehele verhaal kunt u lezen via de volgende link:  Milovan Milojević (link)