In September 2013 hebben wij een lijst gevonden in het Servisch archief te Belgrado, welke informatie bevat over de Servische WOI soldaten die werden opgegraven in Nederland en werden getransporteerd naar Jindřichovice in Tsjechoslowakije.

De list kan worden gedownload in *.* pdf formaat hier: 

Spisak ratnika umrlih u Holandiji.pdf (link naar Google Drive)

Deze lijst bezorgde ons nieuwe en uitgebreidere informatie voor ons onderzoek naar het lot van de Servische WOI soldaten. We vonden meer geboorteplaatsen en geboortedata tezamen met de regimenten waar ze in dienden. In sommige gevallen konden we ook het nummer van de loden kist achterhalen waar hun resten zijn ingelegd. Ook zagen we dat 88 soldaten zijn getransporteerd naar hun laatste rustplaats in Jindřichovice.

Aan de hand van deze lijst zijn we in staat om meer vooruitgang te boeken met ons onderzoek gezien we nu meer informatie hebben over deze soldaten.

Omdat we nu ook meer informatie hebben gevonden over in welk regiment ze dienden kunnen we misschien achterhalen hoe ze zich verplaatsten tijdens de WOI en hoe ze in het neutrale Nederland waren beland.