Begraafplaats Craatshof
Koningsweg 30
3886 KC Garderen

Begrafenis

Tussen 22 en 31 januari 1919 zijn de Servische soldaten die op het Kamp bij Milligen (Apeldoorn) aan de Spaanse Griep stierven, begraven op de begraafplaats van de Nederlandse Hervormde Kerk in Garderen.

Opgraving

In 1931 schreef het ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw een brief aan de Burgemeester van Barneveld, waarin zij aangaven dat de Joegoslavische autoriteiten van plan waren de Servische WO1 soldaten die in Nederland waren begraven te concentreren in “Tilly”, bij Parijs (mogelijk bedoelde men “Thiais”). Het ministerie vraagt de gemeente om samen te werken met de Joegoslavische autoriteiten.

Op 6 april 1938 maakte de Consul-Generaal van Joegoslavië te Rotterdam, Dr. J.S. Miličić, aan de gemeentelijke autoriteiten van Barneveld bekend dat de Joegoslavische overheid een decreet had uitgevaardigd waarin was besloten om alle Joegoslavische soldaten die in Nederland waren begraven op te graven. Alle stoffelijke resten zouden worden geconcentreerd in een mausoleum in Tsjechoslowakije. Twee inspecteurs waren aangesteld om dit in Nederland te regelen, namelijk Branko Popović en Dobrosav Popović, die spoedig naar Nederland zouden worden gezonden.

In vervolg op de brief uit 1931, informeert de minister van Binnenlandse Zaken de burgemeester van Barneveld op 28 April 1938 over de uiteindelijke beslissing van de Joegoslavische autoriteiten om de stoffelijke resten op te graven in de 8 plaatsen in Nederland en om ze te concentreren in een mausoleum in Tsjechoslowakije. Twee inspecteurs zijn aangesteld en de Secretaris-generaal van het ministerie vraagt volledige medewerking van de gemeente aan beide heren.


Op 13 mei 1938 werden de graven geruimd, waarna ze weer eigendom werden van de Nederlandse Hervormde Kerk (ondertekend door de Joegoslavische afgevaardigde, inspecteur Branko Popović).

Op de begraafplaats in Garderen staat een monument ter herinnering aan Serviërs die in 1919 overleden aan de Spaanse griep.

Slachtoffers begraven in Garderen

Naam Voornaam Leeftijd Plaats
Antonijević Živan Mladenovac
Bogosavljević Srećko 38 Miokus
Bošković Vladimir Mala Vranjska
Brčerević Nikola Rtkovo
Damnjanović Milenko
Lazarević Stanko Brdarica
Lazić Bogdan Golubac
Marinković Stanislav Tavnik
Marjanović Marjan Kriva Reka
Martinović Petar Vrešnica / Brešnica
Matić Viden 50 Smederevo
Matijević Milomir Gornja Dobrinja
Mijatović Dragomir Vučak
Miladinović Milivoje Sibnica (Žabari)
Milojević Milovan Azanja
Milosavljević Milosav Kovanica
Milošević Aranđel (Svrljiška) Topla
Mitrović Tihomir Bačine
Mitrović Vladimir
Nikolić Milosav Veliko Laole
Perić Đorđe
Radović Branko Lužnice
Simonović Vasilije Varvarin
Stanković Aleksandar Kovačevac
Stefanović Živan Rakinac
Stojadinović Đura Azanja
Vasić Stevan Brdarica
Vukosavljević Đorđe Kragujevac
Vuković Velizar Golubac

* NB Dragan Dimitrijević, voor wie ook een overlijdensakte werd opgemaakt in Apeldoorn, is volgens het begraafregister en de opgravingsrapporten niet begraven in Garderen. Hij is in het lazaret verwisseld met Vasilije Simonović.