Persoonlijke data

Naam: Milenko Marković
Leeftijd: 42
Geboortedatum: 15.2.1876
Geboorteplaats: Mali Izvor
District (huidige indeling): Zaječar
Datum en plaats van overlijden: 24-01-1919, Usselo
Naam op het monument in Garderen: Markonic Milenko

Legeronderdeel

Rang: Soldaat
Legeronderdeel: 4. compagnie, II bataljon, 9. regiment infanterie

Officiële Nederlandse overlijdensakte

Nummer overlijdensakte: Lonneker 1919 No. 38
Naam: Milenko Markowits
Leeftijd: 43
Plaats: Malischwor (Timotzki)
Datum van overlijden: 24.01.1919
Plaats van overlijden: Usselo
Familie informatie: Echtegenote: Linbo Miailowits => Miailović

Servisch opgravingsrapport

Naam: Marković Milenko
Geboortedatum: 15.II 1876
Geboorteplaats: Mali Izvor
Datum van overlijden: 24. I 1919.
Begraven te: Enšede, Holandija
Datum van opgraving: 14.V 1938.
Stoffelijke resten geplaatst in loden kist nr.: No. 34
Overgebracht naar een mausoleum in: Tsjechoslowakije (Jindřichovice)