U septembru 2013. godine, pronašli smo spisak u Arhivu Srbije u Beogradu, koji sadrži informacije o srpskim vojnicima iz Prvog svetskog rata koji su ekshumirani iz Holandije i premešteni u Jindrihovice, tadašnju Čehoslovačku. 

Spisak u pdf formatu može biti preuzet ovde: 

Spisak ratnika umrlih u Holandiji.pdf (link sa Google Drive) 

Ovaj spisak nam je pružio nove informacije, koje se tiču sudbine srpskih vojnika iz Prvog svetskog rata. Za neke od njih smo pronašli mesto i datum rođenja, kao i jedinice kojima su pripadali. Takođe je otkriveno da je 88 vojnika transportovano u Jindrihovice, tadašnju Čehoslovačku.

Stoga, na osnovu novog spiska, bićemo u mogućnosti da još više napredujemo u istraživanju, pošto nam je sada dostupno više informacija u vezi sa njima.

S obzirom da smo došli do podataka, za neke od njih, kojoj su jedinici pripadali, nadamo se da ćemo moći da utvrdimo način na koji su se oni kretali i kako su završili u Holandiji, kao neutralnoj zemlji.