Lični podaci

Ime: Dragutin Stojanović
Godina: 31
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: [Smederevska] Palanka
Okrug (sadašnji naziv): Podunavlje
Datum i mesto smrti: 07-09-1918, Roterdam (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: –

Jedinica

Poziv: –
Jedinica: –

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Rotterdam 1918, br. 4779
Ime: Dragoetin Stojanowits
Godina: 31
Grad: Palanka
Datum smrti: 07.09.1918
Mesto smrti: Rotterdam
Podaci o porodici: Otac: Ivan (službenik na železnici, Palanka), majka: Emiljia

Dragutin Stojanović je umro u Bolnici Svetog Franje Asiškog, sahranjen je 10. septembra 1918. na Roterdamskom opštem groblju u grobnici četvrte klase, broj 1050, red 23 u kovčegu broj 2829. U to vreme su groblja četvrte klase čuvana od 10 do 15 godina, ukoliko ih neko od rođaka ne bi tražio, tako da je njegov grob verovatno premešten pre 1933., a ostaci su preneti u zajedničku grobnicu, pre nego što su jugoslovenske vlasti došle da ih traže 1938.