Lični podaci

Ime: Dragoš Nikolić
Godina: 38
Datum rođenja: 15.11.1880
Mesto rođenja: Ćuprija
Okrug (sadašnji naziv): Pomoravlje
Datum i mesto smrti: 23-01-1919, Uselo (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: Nikolic Dragic

Jedinica

Poziv: Vojnik
Jedinica: 2. četa, II bataljon, 14. peš. puk

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Lonneker 1919, br. 36
Ime: Dragits Nikolits
Godina: 28
Grad: Schupria
Datum smrti: 23.01.1919
Mesto smrti: Usselo
Podaci o porodici: Otac: Nicolai => Nikolaj

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Nikolić Dragoš
Datum rođenja: rođen: 15.XI 1880.
Mesto rođenja: Ćuprija
Datum smrti: 23.I 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Loneker, Enšede, Holandija
Datum ekshumacije: 14.V 1938.
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 37
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)