Lični podaci

Ime: Milan Biljović
Godina: 37
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: Dobrava
Okrug (sadašnji naziv): Kosovska Mitrovica
Datum i mesto smrti: 11-08-1918, Enšede (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: –

Jedinica

Rank: –
Military unit: –

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Enschede 1918, br. 296
Ime: Milan Tzijlovitch
Godina: 37
Grad: Dobrawa (Palanka)
Datum smrti: 11.08.1918
Mesto smrti: Enschede
Podaci o porodici: Otac: Ilija, supruga Jelitza => Jelica

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Biljović Milan
Datum rođenja: 37 g.
Mesto rođenja: Dobrava
Datum smrti: 11.VII 1918.
Mesto gde je bio sahranjen: Loneker, Enšede, Holandija
Datum ekshumacije: 14.V 1938.
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 29
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)