Lični podaci

Ime: Stojan Milosavljević
Godina: 32
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: Živica
Okrug (sadašnji naziv): Braničevo/Moravica?
Datum i mesto smrti: 22-01-1919, Hengelo (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: –

Jedinica

Poziv: Vojnik
Jedinica: 4. ? Puk

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Hengelo 1919, br. 19
Ime: Stojan Milazalogevie
Godina: 32
Grad: Selo Givorica
Datum smrti: 22.01.1919
Mesto smrti: Hengelo
Podaci o porodici: –

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Milosavljević Stojan
Datum rođenja: 32 g.
Mesto rođenja: Živica
Datum smrti: 22.I 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Hengelo, Holandija
Datum ekshumacije: 13.V 1938
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 42
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)