Lični podaci

Ime: Milan Đelekar
Godina: 27
Datum rođenja: 8.7.1891
Mesto rođenja: Bresno Polje
Okrug (sadašnji naziv): Rasina
Datum i mesto smrti: 17-11-1918, Niv-Bojnen (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: –

Jedinica

Poziv: 
Jedinica: –

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Borger 1918, br.137
Ime: Milan Djelekar
Godina: 27
Grad: Bresnapolje 
Datum smrti: 17.11.1918
Mesto smrti: Nieuw-Buinen
Podaci o porodici: –

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Đelekar Milan
Datum rođenja: rođ. 8.VII 1891
Mesto rođenja: Bresno Polje
Datum smrti: 17.11.1918.
Mesto gde je bio sahranjen: Niv-Bojnen, Borger, Drente, Holandija
Datum ekshumacije: 16.V 1938
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 44
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice) 

Godine 2009. Miloš Stojić je objavio knjigu o Bresnom Polju, sa spiskom žrtava iz Prvog svetskog rata. Na 430. strani on pominje Đelekar R. Milana, koji je regrutovan 1914. godine i koji je ‘’umro u Holandiji’’. Njegov brat Maksim je takođe bio ratni zarobljenik, a zatim je nakon toga prebegao u Holandiju.

Milan je umro u domu Popo Vauter Dirkera, koji je verovatno živeo u Norderdip P60 u Niv-Bojnenu.