Lični podaci

Ime: Miloš Jeremić
Godina: 27
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: Resnik 
Okrug (sadašnji naziv): Beograd
Datum i mesto smrti: 18-01-1919, Najmegen (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: Jeremich Milos

Jedinica

Poziv: –
Jedinica: 3. četa, 4. bataljon, 7. pešadijski puk

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Nijmegen 1919, br. 74
Ime: Milos Jeremitch
Godina: 27
Grad: –
Datum smrti: 18.01.1919
Mesto smrti: Nijmegen
Podaci o porodici: –

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Jeremić Miloš
Datum rođenja: 27 g.
Mesto rođenja: Resnik
Datum smrti: 18.I 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Najmegen, Gelderland, Holandija
Datum ekshumacije: 9.V 1938
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 4
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)

Otkriće

11.11.2015. smo se sreli sa porodicom Miloša Jeremića koji su sa nama podelili svoju priču i slike. Pročitajte priču ovde (link).