Lični podaci

Ime: Milenko Damnjanović
Godina: –
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: –
Okrug (sadašnji naziv): Pčinja
Datum i mesto smrti: 22-01-1919, Apeldorn (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: M Damnjanovitch

Jedinica

Poziv: 
Jedinica: 1. četa, 3. bataljon, 9 peš. puk

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Apeldoorn 1919, br. 76
Ime: Menko Danjonowitsj
Godina: –
Grad: –
Datum smrti: 22.01.1919
Mesto smrti: Apeldoorn
Podaci o porodici: –

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Damnjanović Milenko
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: –
Datum smrti: 22, I. 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Garderen, Holandija
Datum ekshumacije: 13.V 1938
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: U jednom od sandučeta, koji nosi jedan od navedenih brojeva 45, 61-65, 67-89
Smešten u kosturnicu u: Čekhoslovačku (Jindrihovice)