Lični podaci

Ime: Ivan Živanović
Godina: 29
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: –
Okrug (sadašnji naziv): –
Datum i mesto smrti: 20-01-1919, Najmegen (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: Ziwotic Iwan

Jedinica

Poziv: –
Jedinica: –

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Nijmegen 1919, br. 84
Ime: Ziwotic Iwan
Godina: 29
Grad: –
Datum smrti: 20.01.1919
Mesto smrti: Nijmegen
Podaci o porodici: –

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Živanović Ivan
Datum rođenja: –
Mesto rođenja: –
Datum smrti: 20.I 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Najmegen, Gelderland, Holandija
Datum ekshumacije: 9.V 1938
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 3
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)