Lični podaci

Ime: Radovan Nikolić
Godina: 38
Datum rođenja: 29.5.1880
Mesto rođenja: Todorin Do
Okrug (sadašnji naziv): Kolubara
Datum i mesto smrti: 23-01-1919, Uselo (Holandija)
Ime na spomeniku u Garderenu: Nikolic Radosa

Jedinica

Poziv: Vojnik
Jedinica: 3. četa, III bataljon, 5. pešadijskog puka

Podaci na holandskoj umrlici

Broj holandske umrlice: Lonneker 1919, br. 35
Ime: Radowa Nikolits
Godina: 32
Grad: Totterida (Walewo)
Datum smrti: 23.01.1919
Mesto smrti: Usselo
Podaci o porodici: Supruga: Anka Milewovits => Anka Milenović

Zapisnik o ekshumaciji

Ime: Nikolić Radovan
Datum rođenja: rođen: 29.V 1880.
Mesto rođenja: Todorin Do
Datum smrti: 25.I 1919.
Mesto gde je bio sahranjen: Loneker, Enšede, Holandija
Datum ekshumacije: 14.V 1938.
Posmrtni ostaci smešteni u sanduče broj: 31
Smešten u kosturnicu u: Čehoslovačku (Jindrihovice)