Gedurende het onderzoek sinds de zomer van 2012, waren er twee vragen die ons bezighielden met betrekking tot Garderen: Hoe kon het zo zijn dat er 30 soldaten overleden waren in Milligen en er slechts 29 begraven waren? En wie plaatste het oorspronkelijke monument op de begraafplaats?

Uitgebreid onderzoek in kranten tussen 1919 en 1938 leverde onderstaand bericht op uit het Nunspeets Nieuws en Advertentieblad van 12 april 1919, waarin we lezen dat het monument er al in april 1919 werd geplaatst, dus minder dan 3 maanden na het overlijden.

Daarmee werd de eerder geopperde theorie dat het monument van Het Dankbaar Serbische Vaderland, vóór 1929 geplaatst moest zijn bevestigd.

Het vinden van een antwoord op de eerste vraag heeft wat meer moeite gekost. Eind december 2015 vonden we in het Nationaal Archief de weekrapporten van de commandant van het Nieuw Krijgsgevangenenkamp Milligen van december 1918 tot en maart 1919, waaruit we konden concluderen dat er sprake is geweest van een verwisseling van zieke soldaten. Hoe dat precies zit, leest u op de pagina van Dragan Dimitrijević, het slachtoffer dat geen slachtoffer was.


Leave a Reply

Avatar placeholder

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.