Godišnja komemoracija koja se održava svake prve subote u oktobru, ove godine je obeležena 3. oktobra, uprkos epidemiji korone. Nažalost, niko iz tima secanje.nl nije mogao da prisustvuje, ali zahvaljujući R. V. dobili smo fotografije sa komemoracije.

Drago nam je da je ove godine komemoraciji prisustvovala ambasadorka Republike Srbije Njena ekselencija gđa Ksenija Milenković koju smo upoznali u februaru, kao i konzul i naš prijatelj Bojan Kljajić.

Takođe nam je drago da smo mogli da vidimo Hajs van Hinkela i Pit van Bentuma kao i mnogo druge koji su bili inicijatori obnove spomenika za srpske vojnika iz Prvog svetskog rata koji su preminuli u Holandiji.

Slavi im !